Dobrá 605, 73951 Dobrá, Česká republika

+420 608 215 675 patyservis@patyservis.cz

Software

Náš software

Půjčovna, Autoprovoz, Evidence elektrorevizí, Interní rezervace, Rozvoj obědů je náš software, který Vám můžeme nabídnout. Pokud budete mít zájem o kterýkoliv z našich programů, napište nám a my Vám detailně tento software předvedeme. Zároveň s Vámi probereme možnosti přizpůsobení dle Vašich požadavků a zvyklostí. Půjčovna Webová aplikace pro kompletní zpracování […]

Vnitrostátní nákladní list

Vnitrostátní nákladní list aneb puťovka online

Vnitrostátní nákladní list nebo také Putovka je dokladem o uzavření přepravní smlouvy mezi dopravcem a objednatelem. Dle ustanovaní §9a zákona 111/1994 Sb., o silniční dopravě je dopravce povinen uzavírat přepravní smlouvu. Od počátku roku 2019 vešly v platnost pravidla Úmluvy CMR. Podle těchto pravidel je dopravce povinen uzavírat smlouvu také […]

Osobní finance pod kontrolou s PatyIS_OF

Máte své finance pod kontrolou? Máte přehled o svých příjmech a výdajích? Máte vytvořený finanční plán? Víte za co utrácíte? Máte vytvořenou finanční rezervu? Software PatyIS_OF – Osobní finance pod kontrolou vám pomůže se správou a evidencí příjmů a výdajů v osobním životě. Popis programu pro osobní finance pod kontrolou […]

Zpracování výsledků kvantové analýzy magnetické rezonance

Zpracování výsledků kvantové analýzy magnetické rezonance, která byla provedena na kondičním orgánovém skeneru Quantum YK4, Vám umožní náš software PatyIS_ZNH – Zpracování naměřených hodnot. PatyIS_ZNH je vytvořen jako doplňkový program pro zpracování sestav z kvantového analyzátoru. Vygenerované sestavy lehce naimportujete do našeho programu a pak jednoduše zobrazíte výsledky v grafické […]

Zpracování dat v Excelu nebo Calcu

Zpracování dat v tabulkových procesorech jako je Excel z balíku Microsoft Office nebo Calc z balíku Open Office je téměř každodenní činností běžného uživatele při jeho práci s počítačem. Jedná se především o vyplňování existujích tabulek nebo tvorba tabulek nových, zpracovávání finančích dat, analýza, tvorba grafů a jiné. Často se […]

PatyIS_TPS – Terenní pečovatelská služba

Software je vhodný pro pečovatelské služby nebo agentury pro domácí péči. Umožňuje evidenci a správu údajů o klientech; evidenci a správu údajů o pečovatelkách; plánování návštěv pečovatelek u jednotlivých klientů; přehledy plateb za služby; tiskové a exportní sestavy; vyhledávání a řazení dle uživatelských parametrů.