Dobrá 605, 73951 Dobrá, Česká republika

+420 608 215 675 patyservis@patyservis.cz

Náš software

Půjčovna, Autoprovoz, Evidence elektrorevizí, Interní rezervace, Rozvoj obědů je náš software, který Vám můžeme nabídnout. Pokud budete mít zájem o kterýkoliv z našich programů, napište nám a my Vám detailně tento software předvedeme. Zároveň s Vámi probereme možnosti přizpůsobení dle Vašich požadavků a zvyklostí.

Půjčovna

Webová aplikace pro kompletní zpracování procesu půjčování jednotlivých věcí k zapůjčení. Evidence a správa jednotlivých položek, evidence a správa klientů, smlouvy o výpůjčce, rezervace věcí, inventura,  variabilní ceník.

Autoprovoz

Webová aplikace pro vedení autoprovozu firemních vozidel. Plánování jízd vozidel, výpis tankování, evidence oprav a servisních prohlídek, přehled ekonomických ukazatelů, náklady na PHM, opravy – přepočet na náklady za 1 km.

Evidence elektrorevizí

Evidence revizních zpráv eletrozařízení, možnost plánování dalších revizi na základě požadovaného intervalu (platnosti revizní zprávy).

Interní rezervace

Jednoduchý rezervační systém pro správu objednávek ubytování a stravování v rekreačním areálu.

Rozvoz obědů

Software pro firmy (např. restaurace), které poskytují službu rozvozu obědů. Od plánování jídelníčku, přes objednávky od jednotlivých klientů až po konečnou fakturaci.