Dobrá 605, 73951 Dobrá, Česká republika

+420 608 215 675 patyservis@patyservis.cz

Osobní finance pod kontrolou s PatyIS_OF

Máte své finance pod kontrolou? Máte přehled o svých příjmech a výdajích? Máte vytvořený finanční plán? Víte za co utrácíte? Máte vytvořenou finanční rezervu? Software PatyIS_OF – Osobní finance pod kontrolou vám pomůže se správou a evidencí příjmů a výdajů v osobním životě.

Popis programu pro osobní finance pod kontrolou

Jedním ze základů správného finančního plánu je vytvoření finanční rezervy pro nepředvídatelnou situaci, kdy může být rodina nebo i jednotlivec ohrožen ztrátou nebo snížením příjmů, ať už ukončením zaměstnání, nemocenskou nebo nezbytnými okamžitými výdaji na zajištění živobytí. Pro stanovení finančního plánu je rovněž nezbytné mít přehled o všech příjmech a výdajích a usnadnit si tak analýzu vaší finanční situace.

Osobní finance pod kontrolou
PatyIS_OF – Přehled příjmů a výdajů

V přehledovém okně je sumarizace všech plateb za zadané období. Pak následuje výpis všech plateb – plánovaných i uskutečněných. U tzv. plánovaných plateb je fialovou barvou zvýrazněna platba, která má být uhrazena dnes. Červenou barvou pak platby, které ještě nebyly uhrazeny, ale je již po datu uhrazení.

Vývoj příjmů a výdajů v jednotlivých měsících

V jednoduchém grafu si můžete zobrazit výši příjmů nebo výdajů dle zvolené kategorie.

Osobní finance pod kontrolou
PatyIS_OF – Vývoj příjmů a výdajů

Platby

Při zadávání platby si vybíráte účet, ze kterého byla platba uhrazena; do jaké finanční kategorie platba spadá. Rovněž můžete zadat firmu (obchod), kde platba proběhla.

PatyIS_OF - Uskutečněná platba

Pokud se jedná o plánovanou platbu, zadáváte datum splatnosti a částku, která má být uhrazena. U uskutečněných plateb pak zadáváte, kdy a jaká částka byla uhrazena.

Auta a tankování PHM

Software rovněž obsahuje jednoduchou evidenci tankování PHM dle jednotlivých aut, průměrnou spotřebu, náklady na ujetí jednoho kilometru a kolik kilometrů průměrně bylo ujeto za jeden den.

PatyIS_OF - Auta a PHM
PatyIS_OF – Auta a PHM

Energie a odečty měřičů

V programu můžete také jednoduše evidovat odečty jednotlivých měřičů podle typů energií.

PatyIS_OF - Energie a odečty měřičů
PatyIS_OF – Energie a odečty měřičů

Verze software

Software nabízíme ve dvou základních verzích: neregistrovaná a registrovaná. Rozdíly mezi těmito verzemi jsou v následující tabulce.

Popis funkce Neregistrovaná Registrovaná
Cena Zdarma 400,– Kč
Počet evidovaných účtů 2 Neomezeně
Počet evidovaných aut 1 Neomezeně
Zálohování databáze Ne Ano
Uživatelská podpora Ano, bez prioritního vyřízení Ano, prioritní vyřízení
Rozšiřování software na základě uživatelských požadavků Ne Ano

Stažení software

Software PatyIS_OF můžete stáhnout zde.