Dobrá 605, 73951 Dobrá, Česká republika

+420 608 215 675 patyservis@patyservis.cz

Produkty

PatyIS_Půjčovna

Webová aplikace pro půjčovny.

PatyIS_Autoprovoz

Aplikace pro vedení autoprovozu firemních vozidel.

PatyIS_Putovka – Vnitrostátní nákladní list

Webová aplikace pro vyplňování vnitrostátního nákladního listu. Vice informací zde …

PatyIS_IR – Interní rezervace

Jednoduchý rezervační systém pro správu objednávek ubytování a stravování v rekreačním areálu.

PatyIS_Revize

Evidence revizních zpráv eletrozařízení, možnost plánování dalších revizi na základě požadovaného intervalu (platnosti revizní zprávy).

PatyIS_OF – Osobní finance pod kontrolou

Software pro evidenci příjmů a výdajů v osobním životě, zjednodušení finanční analýzy a vytvoření finančního plánu. Více informací zde …

PatyIS_ZNH

Software pro zobrazování přehledných grafů na základě získáných dat z kondičního orgánového skeneru Quantum YK4, Oberon, Bicom. Více info zde …

PatyIS_Excel

Software pro kompletní export / import dat a jejich následnou analýzu a úpravu z tabulek MS Excel. Více info zde …

PatyIS_TPS – Terénní pečovatelská služba

Software pro pečovatelské služby nebo agentury pro domácí péči – evidence veškerých potřebných informací o klientech, plánování návštěv pečovatelek u klientů. Více info zde …

PatyIS_Majetek – Evidence majetku

Jednoduchý program pro kompletní vedení evidence majetku.

PatyIS_RJ – Rozvoz obědů

Software pro pro firmy (např. restaurace), které poskytují službu rozvozu obědů. Od plánování jídelníčku, přes objednávky od jednotlivých klientů až po konečnou fakturaci.