Dobrá 605, 73951 Dobrá, Česká republika

+420 608 215 675 patyservis@patyservis.cz

Vnitrostátní nákladní list aneb puťovka online

Vnitrostátní nákladní list

Vnitrostátní nákladní list

nebo také Putovka je dokladem o uzavření přepravní smlouvy mezi dopravcem a objednatelem. Dle ustanovaní §9a zákona 111/1994 Sb., o silniční dopravě je dopravce povinen uzavírat přepravní smlouvu. Od počátku roku 2019 vešly v platnost pravidla Úmluvy CMR. Podle těchto pravidel je dopravce povinen uzavírat smlouvu také pro vnitrostátní nákladní dopravu. Vnitrostátní nákladní list v elektronické podobě je nejen dokladem o uzavření této smlouvy, ale slouží také jako potvrzení, že řidič dopravce předal přepravované zboží příjemci. Součástí vnitrostátního nákladního listu je adresa objednatele, příjemce zboží, soupis přepravovaného zboží a cena za zboží a přepravní služby. Předání a převzetí zboží potvrdí objednatel a příjemce svými podpisy. Součástí vnitrostátního nákladního listu je rovněž fotodokumentace přepravovaného zboží.

Po předání zboží příjemci je nákladní list exportován do PDF, elektronicky podepsán a odeslán na mailovou adresu dopravce, objednavatele i příjemce.

Aplikaci jsme vyvíjeli ve spolupráci s ZPROGO trans jako Aplikace CLARE.

Máte-li zájem o více informací k Putovce nebo sháníte jakoukoliv další aplikaci k autoprovozu, napište nám a my Vám rádi obratem poskytneme doplňující informace.