Dobrá 605, 73951 Dobrá, Česká republika

+420 608 215 675 patyservis@patyservis.cz

Zpracování dat v Excelu nebo Calcu

Zpracování dat v tabulkových procesorechtabulka MS Excel

jako je Excel z balíku Microsoft Office nebo Calc z balíku Open Office je téměř každodenní činností běžného uživatele při jeho práci s počítačem. Jedná se především o vyplňování existujích tabulek nebo tvorba tabulek nových, zpracovávání finančích dat, analýza, tvorba grafů a jiné. Často se může jednat o pravidelnou nebo identickou činnost – přepis dat z jedné tabulky do druhé, spojování tabulek. Pro některé operace se dají využít integrované funkce, např. makra, zdroje dat. Existují však situace, kdy uživatel potřebuje mnohem rozsáhlejší zpracování vstupních dat, než umožňují výše uvedené tabulkové procesory. Právě pro tyto specifické stavy nabízíme naše řešení – PatyIS_Excel.

PatyIS_Excel

Tento software je vytvořen pro automatizaci pravidelných činností, ulehčení zpracování tabulek a dalších činností při práci s tabulkovým procesorem.

Vlastnosti

 • získávání vstupních dat z různých zdrojů (jiné tabulky, CSV, databáze, textové soubory, dokumenty Wordu a další);
 • neomezený počet vstupních zdrojů, např. i tisíce tabulek;
 • vyhledávání a analýza ve zdrojových datech (pevná struktura není podmínkou);
 • vytváření nebo vyplňování tabulek ze získaných dat;
 • analýza, úpravy dat;
 • grafy;
 • automatické spouštění definovaných operací (např. při výskytu nového zdroje dat; změny v adresáři);
 • spouštění v pravidelných i nepravidelných časových intervalech;
 • zpracování uživatelsky definovaných podmínek;
 • export dat do různých formátů (tabulky, textové soubory, XML, JSON, databáze atd.);
 • a mnoho dalších vlastností.

Program můžet být jednoduše použit i jako tzv. dashboard a průběžné zobrazování importovaných dat.